Ανακοινώνεται εκ νέου ο πίνακας μορίων αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, μόνο για τον κλάδο ΠΕ03, στον οποίο έγινε η προσθήκη της αίτησης της εκπαιδευτικού ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, η οποία δεν είχε καταχωριστεί εκ παραδρομής.

 

Ο οριστικός πίνακας μορίων θα ανακοινωθεί μετά από την εξέταση αναφορών για τυχόν διόρθωση λαθών ή παραλήψεων.