ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (11-6-2015)

 

Γίνεται ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών της της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, καθώς και του πίνακα υποψηφίων ανά σχολική μονάδα, ως προς τις επιλογές σχολικών μονάδων.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 15-6-2015, στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

 

Διευκρινίζεται ότι η ανακοινοποίηση αυτή αφορά μόνο σε διορθώσεις λανθασμένων καταχωρήσεων στις επιλογές σχολικών μονάδων. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 15-6-2015, την Τρίτη 16-6-2015 θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας αντικειμενικών μορίων.