Γίνεται ανακοινοποίηση του πίνακα μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών, μόνο ως προς την εκπαιδευτικό ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, λόγω μη γνωστοποίησης της διορθωμένης μοριοδότησης από τη ΔΔΕ οργανικής της.