Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις για να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του έτους 2015, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας), από 23-06-2015 έως και 25-06-2014 (έως τις 12.00) στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει σχετική αίτηση δε χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου.