Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται

  1. οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα (οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως υπεράριθμοι μετά από ενστάσεις)
  2. οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και ανήκαν οργανικά στα Πειραματικά Σχολεία, στους οποίους δεν δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της ΔΕΠΠΣ

εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων όμορης ομάδας.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης δε θα συμπληρωθούν χειρόγραφα, αλλά θα πρέπει να καταχωριστούν στο παρακάτω πληροφοριακό σύστημα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπωθούν και να κατατεθούν ή να σταλούν με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης υπογεγραμμένες (φαξ: 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης στο 2310-605703).

Προθεσμία για την καταχώρηση των δηλώσεων τοποθέτησης είναι από Τρίτη 7-7-2015 έως και Παρασκευή 10-7-2015 και ώρα 14:00.

Για είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων ακολουθήστε το σύνδεσμο:

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

Παρακαλούμε διαβάστε τα επισυναπτόμενα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2310-640187, 2310-640269, 2310-640049 εργάσιμες ώρες.

 

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ1210 μπορούν να επιλέγουν και κενά κλάδου ΠΕ0401 στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ενώ οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ1208 μπορούν να επιλέγουν κενά κλάδου ΠΕ0402 στα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ.