Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Ενστάσεις επί του πίνακα αυτού θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 20-7-2015 και ώρα 11:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τη Δευτέρα 20-7-2015, θα ακολουθήσει ανακοίνωση για αιτήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, που ζητούν βελτίωση θέσης ή είναι από μετάθεση. Οι αιτήσεις τοποθέτησης θα γίνουν ηλεκτρονικά, όπως και στη φάση των Υπεραρίθμων. Επίσης, θα ανακοινωθεί πίνακας με τα κενά μετά τις τοποθετήσεις των Υπεραρίθμων.