Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας τοποθετήσεων υπεράριθμων εκπαιδευτικών, μετά από τη λήξη προθεσμίας για ενστάσεις.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Τρίτη 28-7-2015. Σε περίπτωση που αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία τη συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του σχολείου τοποθέτησής τους.