Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

  1. μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Β΄ Θεσσαλονίκης
  2. ζήτησαν βελτίωση θέσης μέσα στην ίδια περιοχή μετάθεσης (εφόσον το επιθυμούν)
  3. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και
  4. χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι, δεν τοποθετήθηκαν στη φάση τοποθετήσεων υπεραρίθμων και δεν είχαν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης (εφόσον το επιθυμούν)

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τον επισυναπτόμενο πίνακα κενών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, εκτός από τα σχολεία στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, να δηλώσουν και οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα επιθυμούν, καθώς είναι δυνατό να προκύψουν κενά από βελτιώσεις. Δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατίθενται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο που υπάρχει κενό.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης δε θα συμπληρωθούν χειρόγραφα, αλλά θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, στο παρακάτω ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία τους. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης τοποθέτησης, πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει εκτύπωση, υπογραφή και υποβολή της στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα από τη Δευτέρα 20-7-2015 έως και την Παρασκευή 31-7-2015 στις 14:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Για τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, καθώς και για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που είχαν καταθέσει δήλωση τοποθέτησης στην προηγούμενη φάση, στο σύστημα είναι ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία που αφορούν σε συνυπηρέτηση και εντοπιότητα (και δεν μπορούν να τροποποιηθούν). Στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ, θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής δήμου εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο 2310-640261.

Επισήμανση: Ο πίνακας μορίων αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης περιέχει τις σχολικές μονάδες οργανικής θέσης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών πριν την μετάθεση για άρση υπεραριθμίας.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ1210 μπορούν να δηλώνουν και κενά κλάδου ΠΕ0401 (ΓΣ-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), ενώ οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ1208 μπορούν δηλώνουν και κενά κλάδου ΠΕ0402 (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.