Ανακοινώνεται εκ νέου ο πίνακας μορίων αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, στον οποίο έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν πλέον στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, λόγω μετάθεσης σε άλλο ΠΥΣΔΕ, για ενημέρωση των εκπαιδευτικών που καταθέτουν αιτήσεις τοποθέτησης.

Στον πινακα δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση.