Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά 08:00-13:00 όπως φαίνεται παρακάτω:

 

• ΠΕ03, ΠΕ04. ΠΕ05, ΠΕ14, ΠΕ19-20, ΤΕ01, ΔΕ01: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ( 2ος ΟΡΟΦΟΣ)

• ΠΕ01, ΠΕ08, ΠΕ12, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ40: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: (2ος ΟΡΟΦΟΣ)

• ΠΕ06, ΠΕ11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: (3ος ΟΡΟΦΟΣ)

• ΠΕ02, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34: 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 2)