Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από βελτίωση, μετάθεση και οριστική τοποθέτηση, μετά από την εξέταση αναφορών για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης και δεν κατέλαβαν οργανικές θέσεις στην Α’ φάση τοποθετήσεων, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, συμπληρωματική δήλωση για τις θέσεις που έμειναν κενές. Διευκρινίζεται ότι δήλωση τοποθέτησης μπορούν να υποβάλουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που στην ειδικότητά τους υπάρχουν κενά.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης δε θα συμπληρωθούν χειρόγραφα, αλλά θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία τους:

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης τοποθέτησης, πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει εκτύπωση, υπογραφή και υποβολή της στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα από την Τετάρτη 26-8-2015 έως και τη Δευτέρα 31-8-2015 στις 14:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο 2310-640261.