Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα κατατεθούν από τους εκπαιδευτικούς, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο.