Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ (και όσοι ήρθαν με μετάθεση) και δεν τοποθετήθηκαν οριστικά, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις που ανακοικώθηκαν έως και σήμερα, την 1η Σεπτεμρίου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο που τοποθετήθηκαν προσωρινά τον Ιούνιο και θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους.