Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (και αυτοί με ένδειξη "Α/θμια" στην σχετική απόφαση ώστε να γίνει η διάθεσή τους στο ΠΥΣΠΕ) να αναλάβουν υπηρεσία από σήμερα (3-9-2015) έως το αργότερο αύριο (4-9-2015) στις 11:00πμ.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν έως την παραπάνω προθεσμία λόγω σοβαρού κωλύματος (πχ βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης) παρακαλούνται να ενημερώσουν το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης τηλεφωνικά (2310-640261) και να αναλάβουν υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.