Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 10-9-2015 στα σχολεία τοποθέτησής τους.