Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως τη Δευτέρα 28-9-2015 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.