ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ06 και ΠΕ05

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, μετά τις τοποθετήσεις των Υπεράριθμων εκπαιδευτικών και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται λειτουργικά κενά. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια που λήγει μετά τις 31-10-2015 δε θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε αυτή τη φάση. Για τον κλάδο ΠΕ04 οι τοποθετήσεις στα Γυμνάσια θα γίνουν ενιαία (δε θα ληφθούν υπόψη οι περισσότερες ώρες ανά κλάδο), ενώ στα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ θα γίνουν κατά ειδικότητα (σύμφωνα με τις περισσότερες ώρες). Για τους κλάδους ΠΕ09-10-13 έχει γίνει χαρακτηρισμός των κενών ανά σχολική μονάδα, ο οποίος αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα. Για πληροφόρηση των εκπαιδευτικών επισυνάπτεται και πίνακας με τα κενά που οφείλονται σε άδειες εκπαιδευτικών και είναι πιθανώς προσωρινά.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης δε θα συμπληρωθούν χειρόγραφα, αλλά θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα:

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης είναι διαθέσιμες στον παραπάνω σύνδεσμο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης τοποθέτησης, πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει εκτύπωση, υπογραφή και υποβολή της στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα έως και την Τετάρτη 30-9-2015 και ώρα 12:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθεί ή να σταλεί με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον πίνακα μορίων «βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης», στο σύστημα θα υπάρχουν ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία που αφορούν σε συνυπηρέτηση και εντοπιότητα (δεν απαιτούνται εκ νέου δικαιολογητικά) και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στην εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση εκπαιδευτικού, αυτός θα πρέπει να επικοινωνεί με στο 2310-640261 και να καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Για τους εκπαιδευτικούς που δε βρίσκονται στον πίνακα (λόγω ανάκλησης μετάταξης ή επιστροφής από διαθεσιμότητα) θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310-640261.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τα κενά που είναι ομάδα 2 ή 3 σχολείων θα δηλώνεται μόνο το 1ο σχολείο, που φαίνεται στον πίνακα, στην ηλεκτρονική αίτηση.