Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στον πίνακα δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν θέση θητείας, είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή φορέα ή βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια.