Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 (που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ) να τροποποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, τη δήλωση τοποθέτησής τους, λόγω προσθήκης του παρακάτω λειτουργικού κενού, μετά από ανάκληση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού:

 

4ο Γ/Σ Πολίχνης (12ω) - ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση και να την υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ (2310-640265) το αργότερο έως την Πέμπτη 1-10-2015 και ώρα 12.00.