Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, καθώς έχουν προκύψει επιπλέον λειτουργικά κενά μετά τη διαδικασία τοποθέτησής τους (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί νέα δήλωση τοποθέτησης θα θεωρηθεί ότι ισχύει η παλιά). Στη συνέχεια, μετά από νέα ανακοίνωση, θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ να καταθέσουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης, στα λειτουργικά κενά που θα απομείνουν.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τετάρτη 7-10-2015 και ώρα 12:00 (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265).