Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ κλάδου ΠΕ19-20, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, μετά τις εκ νέου τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί νέα δήλωση τοποθέτησης θα θεωρηθεί ότι ισχύει η παλιά).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Πέμπτη 8-10-2015 και ώρα 11:00 (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265).