Από το ΠΥΣΔΕ ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών, καθώς και ο πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα.

Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 12-10-2015 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.