Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων μετά και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ και καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2015-16 σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν:
    1. συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασης και
    2. να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση μοριοδότησης, ενώ θα πρέπει και να κατατεθεί υπογεγραμμένη και η ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης.

  1. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και να την καταθέσουν υπογεγραμμένη μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή η μοριοδότηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών υπάρχει ήδη από τις Υ.Α. απόσπασής τους, απαραίτητο είναι να κατατεθούν μόνο δικαιολογητικά που αφορούν σε εντοπιότητα εκπαιδευτικού, συνυπηρέτηση εκπαιδευτικού, καθώς και σε εντοπιότητα γονέα που πάσχει από ασθένεια η οποία μοριοδοτείται (εφόσον το σχολείο προτίμησης ανήκει στο δήμο εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης).

Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τετάρτη 14-10-2015 και ώρα 14:00, ενώ  οι ηλεκτρονικές δηλώσεις τοποθέτησης θα μπορούν να κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

εντός της ίδιας προθεσμίας (η αποστολή της αίτησης απόσπασης και της δήλωσης τοποθέτησης θα μπορούν να αποστέλλονται και με φαξ στο 2310-640265, τηλέφωνο επιβεβαίωσης λήψης φαξ 2310-605703). Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπάρχουν στον παραπάνω σύνδεσμο.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα, στην οποία μπορεί να προκύψει λειτουργικό κενό μετά από απόσπαση εκπαιδευτικού. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα μπορούν να αποσπώνται μόνο σε σχολεία στα οποία υπάρχει λειτουργικό κενό τουλάχιστον 12 ωρών (όχι σε κενά που δίνονται ως ομάδες σχολείων). Για τους κλάδους στους οποίους δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό κενό τουλάχιστον 12 ωρών δε θα μπορούν να κατατίθενται αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ.

 

Για τα κενά που δίνονται ως ομάδες σχολείων θα πρέπει να δηλωθεί μόνο το 1ο σχολείο της ομάδας.

Τα κενά που δίνονται για τον κλάδο ΠΕ3301, μπορούν να δηλωθούν και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ0201, στα οποία θα τοποθετηθούν εφόσον δεν επιλεγούν από εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ3301.