ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ 20-10-2015

 

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών μετά τη μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 20-10-2015 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.