Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ03-04-09-10-12-13-15-17-18 (και των 2 φάσεων πρόσληψης) να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων, όπως αυτά καταγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την Τρίτη 27-10-2015 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Διευκρινίζεται ότι οι αναπληρωτές α' φάσης θα προηγηθούν στην τοποθέτηση.