Ανακοινώνεται ο πίνακας μορίων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, μετά από εξέταση ενστάσεων.

(ο πίνακας μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης θα ανακοινωθεί μετά την επεξεργασία όλων των σχετικών αιτήσεων)