Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται:

  1. ο προσωρινός πίνακας αντικειμενικών μορίων
  2. ο πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

των υποψηφίων Διευθυντών του 1ου ΕΚ Σταυρούπολης.

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 11-2-2016 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.