Ανακοινώνεται ο πίνακας τελικής μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών του 1ου ΕΚ Σταυρούπολης, μετά τη μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 18-2-2016 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.