Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται με τα έντονα γράμματα στους πίνακες και σύμφωνα με την εγκύκλιο ωφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης Τετάρτη 02/03/2016 και ώρα 9:00.