Ανακοινώνεται ο διορθωμένος πίνακας αιτήσεων μετάθεσης μετά τη δημοσίευση του Ν.4386, που αφορά στην αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Επίσης, διαγράφηκε από τον πίνακα ο εκπαιδευτικός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕ0301) καθώς δε θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΔΕ.