Ανακοινώνεται ο πίνακας μορίων για αιτήσεις βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 10-6-2016 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.