Ανακοινώνεται ο διορθωμένος πίνακας μορίων αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, πριν την εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ.

Συγκεκριμένα, έγιναν διορθώσεις σε λάθη καταχώρησης της υπηρεσίας στις παρακάτω γραμμές του πίνακα (α/α):

 

Λάθη που αφορούν το σχολείο οργανικής του εκπαιδευτικού:

31,65,76,101,125,137,225,265,363,370,463,492,505,555,577,637,653,662,672,736

 

Λάθη στη συνολική υπηρεσία εκπαιδευτικών:

19,26,542,548,667

 

Οι ενστάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ και θα γίνει εκ νέου ανακοίνωση του πίνακα, ενώ ισχύει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων (μέχρι Παρασκευή 10-6-2016).