Οι εκπαιδευτικοί του πίνακα θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο σχολείο τοποθέτησής τους, όχι στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 21-6-2016.