Σας ενημερώνουμε ότι ο εκπαιδευτικός κ. Δημάσης Νικόλαος έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή που διαχειρίζεται ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και τις αναθέσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για την εφαρμογή στο ιστολόγιο που διατηρεί ο ίδιος εδώ.