Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης γίνεται γνωστό ότι, λόγω της καθυστέρησης της διενέργειας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι εντός ΠΥΣΔΕ υπηρεσιακές μεταβολές θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, στην οποία θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στις σχολικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

  1. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο χαρακτηρισμός και η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και θα ανακοινωθούν τα κενά που θα προκύψουν μετά τη διαδικασία αυτή.
  2. Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, των εκπαιδευτικών που θα μετατεθούν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης και των αιτούντων βελτίωση θέσης.

Μετά τη διενέργεια, από το ΥΠΠΕΘ, των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, θα ανακοινωθεί λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παραπάνω διαδικασιών.