Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ο πίνακας μορίων αιτήσεων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης μετά από επανέλεγχο της υπηρεσίας και εξέταση αναφορών από εκπαιδευτικούς.