ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ως προς την υπεραριθμία στον κλάδο ΠΕ09 του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι (όσοι έχουν ένδειξη "ΝΑΙ" στη στήλη "ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ") με την αριθμ. 28/5-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ο οποίος τροποποιήθηκε με την αριθμ. 29/7-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Η τοποθέτηση για άρση υπεραριθμίας σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας γίνεται μόνο, όταν καλυφθούν τα κενά της ομάδας, στην οποία ανήκει ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν σχολείο της ομάδας τους προηγούνται, δηλαδή ακόμη κι αν υπάρχει εκπαιδευτικός με περισσότερα μόρια, ο οποίος ανήκει σε όμορη ομάδα, δεν μπορεί να καλύψει το κενό. Το καλύπτει ο εκπαιδευτικός που ανήκει στην ομάδα.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης είναι διαθέσιμες στον παραπάνω σύνδεσμο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης τοποθέτησης, πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει εκτύπωση, υπογραφή και υποβολή της στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 (απαραίτητη επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα από την Πέμπτη 7-7-2016 έως και τη Δευτέρα 11-7-2016 στις 14:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση βελτίωσης, στο σύστημα θα υπάρχουν ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία που αφορούν σε συνυπηρέτηση και εντοπιότητα (και δε θα μπορούν να τροποποιηθούν), ενώ σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί αίτηση βελτίωσης θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέλος, στο σύστημα θα υπάρχουν καταχωρισμένα τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών για τους οποίους έχουν ήδη υπολογιστεί. Σε περίπτωση που στο σύστημα δεν φαίνονται τα μόρια κάποιου εκπαιδευτικού (φαίνονται ότι είναι "0"), αυτά θα υπολογιστούν από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης μετά την υποβολή της αίτησης.

Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο 2310-640261 (καθημερινές από 8.30 έως και 16.30).