Ανακοινοποίηση ως προς τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ14