Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 20-6-2017 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.