Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης έπειτα από την εξέταση των αιτήσεων αλλαγής ημερομηνίας των συνεντεύξεων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.