Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης και δίνεται προθεσμία για υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 21/7/2017 και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.