Ανακοινοποιούμε τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης μετά τη διευθέτηση των ισοβαθμιών σύμφωνα με το 2ο κριτήριο της Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου (Πλεονάζοντας χρόνος σε βαθμό Α).