Τη Δευτέρα 24/7/2017 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ο τελικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών. Οι δηλώσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν  την Τρίτη 25/7/2017 μέχρι τις 15:00 στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης. Επισυνάπτεται πίνακας των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης και δήλωση τοποθέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σχολικών μονάδων που θα δηλωθούν.