Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν δήλωση προτίμησης στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης έως την Παρασκευή 15/9/2017 και ώρα 12:00. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και στο φαξ της Διεύθυνσης 2310 640265.