Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά-πλεονάσματα που είναι επισημασμένα με κίτρινο χρώμα και τα κενά-πλεονάσματα των Διαπολιτισμικών σχολείων που η τοποθέτηση γίνεται με ξεχωριστή διαδικασία.