Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 28-09-2017 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.