Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 04-10-2017 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.