Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολείο τοποθέτησης της κας Μαχαιρίδου Κυριακής.

Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 06-10-2017 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.