Έπειτα από τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων που εμφανίζουν διαφορές στα κενά τους σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο, αν επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους, με σύνδεση στην ιστοσελίδα (https://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi). Η δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί και να αποσταλεί με email ή με fax στο 2310 640265 (επιβεβαίωση λήψης στο 2310 605703) το αργότερο έως αύριο Πέμπτη 12/10/2017 και ώρα 10:00.