Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 12-10-2017 και ώρα 10:30 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.